Geen incassokosten bij krediettransacties: volgens de wet.

Geen incassokosten bij krediettransacties: volgens de wet.

19 augustus 2019
Geen incassokosten bij krediettransacties

Als sprake is van een consumentenkrediet, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen incasso kosten in rekening brengen. Dit is het geval bij een geldlening, huurkoop of koop op afbetaling. De wet is echter niet van toepassing indien:

 • betaling binnen één maand nadat de geldsom beschikbaar is gesteld of het product is geleverd;
 • er sprake is van een overeenkomst tussen particulieren;
 • er geen rente en andere kosten in rekening worden gebracht;
 • het binnen drie maanden moet worden terugbetaald en slechts onbeduidende kosten rekening worden gebracht;
 • de kredietsom niet meer bedraagt dan € 40.000;
 • de lening onder hypothecaire zekerheid is verleend.

Wanneer kunt u meerdere termijnen samenvoegen?
Wanneer een schuldeiser meerdere schulden of termijnen van de debiteur te vorderen heeft is het de vraag of hij deze voor de berekening van de incassokosten moet samenvoegen. Het samenvoegen van de termijnen zal immers vaak tot gevolg hebben dat er minder incassokosten verschuldigd zijn, dan wanneer de incassokosten over de afzonderlijke termijnen berekend worden.
In de wet staat dat indien de debiteur voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand (de 14-dagen-aanmaning), dat in één aanmaning moet geschieden. Voor de berekening van de incassokosten worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer de hoofdsom wel en wanneer niet hoeft te worden samengevoegd.

Voorbeeld wanneer wel samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 niet betaald. Vervolgens wordt een aanmaning verstuurd. Dan moet dat voor één bedrag ad. € 60 gebeuren. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag de vordering worden verhoogd met maximaal € 40 aan incassokosten.

Voorbeeld wanneer niet samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 niet betaald. Na afloop van iedere maand is een aanmaning verstuurd. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag voor iedere maand het minimum ad. € 40 berekend worden. Dus in dit voorbeeld drie keer € 40, derhalve € 120.

Deze regeling kan dus zeer onredelijk uitpakken wanneer bij een duurovereenkomst maandelijks een klein bedrag verschuldigd is, en over elke termijn € 40 aan incassokosten berekend wordt. Wanneer dit over een langere periode gebeurt kan de redelijkheid met zich meebrengen dat de schuldeiser de incassohandelingen moet combineren om zo de kosten te beperken.


Wanneer BTW over incassokosten?
Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;
de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.

De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er wel BTW over de incassokosten berekend mag worden:
verhuurders;
onderwijsinstellingen;
banken;
verzekeringsmaatschappijen;
medische beroepen;
de overheid.

Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Wanneer een schuldeiser BTW-plichtig is en zijn vorderingen verkoopt (bv telefoonvorderingen), wordt door de nieuwe schuldeiser veelal BTW over de incassokosten berekend. Dat is echter aanvechtbaar.

Kosten voor een betalingsregeling
Bij een betalingsregeling sluit de schuldenaar een overeenkomst met de schuldeiser om de vordering in termijnen te voldoen. Wanneer daarin een clausule is opgenomen dat voor elke betalingstermijn bijvoorbeeld € 5,00 aan kosten berekend wordt, dan is dat alleen geldig wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor het in rekening brengen van redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten).
Dus het in rekening brengen van kosten voor een betalingsregeling is vernietigbaar wanneer:
dit overeengekomen is wanneer betrokkene nog niet te laat was met betalen (niet in verzuim);
er voorafgaand aan de overeenkomst geen correcte 14-dagenbrief is verstuurd.

Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen de ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden teruggevorderd. Eenvoudiger is natuurlijk om bij de laatste betalingstermijn de ten onrechte in rekening gebrachte kosten te verrekenen.
Uitspraken Meer informatie
Verborgen dubbele incassokosten
Het komt regelmatig voor dat er dubbele incassokosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser heeft eerst zelf al een eigen incassotraject met eigen incassokosten in gang gezet en vervolgens wordt de verdere invordering uitbesteed aan een incassobureau. Het incassobureau berekent dan ook nog eens incassokosten. Dubbele incassokosten dus.
Zie onderstaand voorbeeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de wet maximering incassokosten dat deze praktijken niet zijn toegestaan. Er mag slechts één keer incassokosten berekend worden.

Een voorbeeld
Het incassobureau int een vordering voor een energiebedrijf. Op de specificatie staat een hoofdsom van € 240. In werkelijkheid is de hoofdsom eigenlijk € 200 want het energiebedrijf heeft zelf al € 40 aan kosten berekend. Op de specificatie van het incassobureau zijn deze kosten opgenomen in de hoofdsom met het gevolg dat er € 40 te veel berekend wordt.
Specificatie De werkelijke kosten Te veel berekend
Hoofdsom € 240 Hoofdsom € 200 Berekend € 80
Rente tot heden € 4,03 Rente tot heden € 4,03 Maximum incassokosten € 40
Incassokosten € 40 Incassokosten € 40 Te veel € 40
Kosten schuldeiser € 40
Totaal € 284,03 Totaal € 284,03

internationale betalingen!

 

Incasso praktijken – Avinci Advocaten maakt het grote verschil.

Incasso praktijken.
Het risico van ondernemen uit zich vaak door slecht betalende debiteuren, u herkent het vast wel. U stuurt een herinnering, belt een paar keer en luistert naar de achterliggende reden waarom een klant in gebreke blijft. De ene keer schikt u in een regeling, de andere keer moet u echt de debiteur afboeken en blijft u met het verlies zitten. Wij maken het zelf ook mee – enerzijds wilt u uw klant niet verliezen en anderzijds moet u wel uw kosten en personeel betalen. Wanneer schakelt u een incasso bureau of een advocaat in? Of beide? Incasso praktijken – Avinci Advocaten maakt het grote verschil.
Even wat feiten.
Het aantal incasso’s is de afgelopen jaren fors gestegen. Een recordaantal, meldt de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen NVI De toename is vooral te wijten aan de economische crisis van de afgelopen jaren. Steeds meer bedrijven en consumenten kunnen rekeningen niet meer betalen en krijgen of een deurwaarder of een incassobureau aan de deur. Vorig jaar trok de ChristenUnie aan de bel over de praktijken van malafide bureaus. Ze zouden te veel geld vragen en mensen intimideren.
Wanneer schakelt u een incasso bureau in? Vorig jaar trok de ChristenUnie aan de bel over de praktijken van malafide bureaus. Ze zouden te veel geld vragen en mensen intimideren. Uiteindelijk krijgen de mensen hun geld toch niet omdat het er simpelweg niet is. Het is dan zaak om een advocaat in te schakelen want zij maken het grote verschil.
Het grote verschil tussen een incassobureau en een advocaat?
Advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Voor een incasso boven de € 25.000,- moet u altijd een advocaat inschakelen. Als u dit doet via een incassobureau’s of gerechtsdeurwaarders, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen. Een advocaat wordt daarom door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassobureau minder. Tempo! Binnen drie werkdagen na ontvangst van de dossierkosten ligt onze aanmaning bij uw debiteur op de mat. Wordt er dan nog niet betaald, dan gaan wij (uiteraard na overleg met u) meteen over tot dagvaarding en eventueel beslaglegging.
Avinci Advocaten maakt het verschil en legt beslag.
Avinci Advocaten heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande facturen. Bedrijven doen er goed aan onze abonnementen te kijken vanwege de aantrekkelijke ‘no cure no pay’ aanbieding. Ook zijn wij in staat om tegen een vast tarief snel beslag te leggen onder een wanbetaler.

 What can we do for you? 
Wij kunnen voor u:
– Openstaande facturen innen
– Conservatoir beslag leggen
– Faillisement aanvragen
Incasso voor particulieren:
Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten ingeval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.
Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijzen van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.
Kosten
Per dossier (dossierkosten) € 75 per geval, en aanvullend een ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’ regeling. De zogeheten ‘out of pocket’ costs, dus de kosten van derden zoals griffierecht en deurwaarderskosten zijn voor uw rekening. Van de ontvangen gelden rekent Avinci normaliter 15%.
GOED om te weten:
Advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Voor een incasso boven de € 5000,- moet u altijd een advocaat inschakelen. Als u dit doet via een incassoburo’s of gerechtsdeurwaarders, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen. Een advocaat wordt daarom door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder. Tempo! Binnen drie werkdagen na ontvangst van de dossierkosten ligt onze aanmaning bij uw debiteur op de mat. Wordt er dan nog niet betaald, dan gaan wij (uiteraard na overleg met u) meteen over tot dagvaarding en eventueel beslaglegging.
Neemt u contact op met Avinci Advocaten en ontvang een op maat gemaakte aanbieding.Meer weten?  Bel direct voor een afspraak of kom langs in ons pand op de unieke locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam. Of lees meer op onze gespecialiseerde website www.dutch-debts.nl
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.

CONTACT:

 •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
 •                010 4777755
 •                010 4780909
 •                info@avinci.nl
 •                www.avinci.nl

VOLG ONS:
Twitter       Facebook      Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken.

Incasso praktijken – Avinci Advocaten maakt het verschil.

Bron vermelding: Avinci Advocaten & Nu.nl Geen incassokosten bij krediettransacties: volgens de wet.