Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking

Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking

5 augustus 2019

Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking

Opnieuw een uitspraak met als hamvraag in hoeverre freelancers werkzaamheden in dienstbetrekking verrichtten, in een casus waarbij een thuiszorginstelling zorg verleende met zowel werknemers als zzp’ers. Met de zzp’ers werd een ‘arbeidsovereenkomst freelancer’ gesloten. In deze overeenkomst werd terminologie gebruikt als ‘werkgever’ en ‘werknemer’. Er werd een uurvergoeding overeengekomen waarbij werd bepaald dat de freelancer zelf verantwoordelijk was voor de afdracht van inkomstenbelasting en sociale premies. De betaling van de vergoeding vond pas plaats nadat de thuiszorginstelling haar factuur betaald had gekregen. Ook mocht de freelancer niet zonder toestemming werkzaamheden voor derden uitoefenen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt.

X exploiteert een thuiszorginstelling in de vorm van een eenmanszaak. X maakt daarbij gebruik van onder meer medewerkers met wie X een ‘Arbeidsovereenkomst freelancer’ heeft gesloten. De conclusie van het rapport naar aanleiding van een boekenonderzoek is dat X te weinig loonheffing inhoudt voor de freelancers. De inspecteur legt vervolgens naheffingsaanslagen loonheffing op over de jaren 2012, 2013 en 2014. In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht en tot de juiste hoogte zijn opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt. Het hof acht aannemelijk dat X de bevoegdheid heeft de freelancers bindende aanwijzingen te geven omtrent het te verrichten werk. Voorts hebben de freelancers de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten. Ten slotte heeft X de verplichting tot het betalen van loon. Daarmee is aan alle elementen van een dienstbetrekking voldaan.

[Bron Uitspraak]

 

Avinci Advocaten krijgt natuurlijk veel zaken over ontslag, arbeidszaken en conflicten over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In het geval van expats of buitenlandse werknemers, gelden geheeel andere regels enw etgeving waar wij in gespecialiseerd zijn. Enkele voorbeelden in het verleden zijn ontbinding van een arbeidscontract met een Nederlandse werkgever in Tanzania, een hoger beroep met een werkgever in Monaco, een arbeidsrechterlijke zaak met werknemers uit de Philipijnen in de scheepvaart, een Nederlandse werknemer in België, een aantal expat ingenieurs uit Duitsland die hier werkzaam waren en andersom ook Nederlanders die als expat werkzaam waren in de verpleging in Zwitserland en expats werkzaam in Oostenrijk.

In ieder land is het arbeidsrecht anders, maar Avinci Advocaten staat u bij in het buitenland omdat daar onze expertise ligt. Of als u in het buitenland werkzaam bent als expat, staan we u, mogelijk met uw lokale advocaat, goed bij.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Neem snel contact op met Arthur Hansen, hij helpt u verder.

Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755

 

Freelancers thuiszorg in dienstbetrekking, bron taxlive, recht.nl