Faillisementen & Surseances

Faillisementen & Surseances

7 oktober 2019

In de afgelopen zes maanden gingen 1.829 bedrijven faillietABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen, exclusief eenmanszaken, in 2019 met 10 procent zal toenemen. Die stijging hangt samen met een vertraging van de economische groei.Voor dit jaar verwachten economen van de bank dat de economie met 1,4 procent groeit, bijna een halvering ten opzichte van 2018. Deze vertraging gaan bedrijven voelen, aldus ABN AMRO. Ook de Nederlandse tak van Thomas Cook is failliet verklaard. Nadat vorige week al surseance werd verleend, sprak de Amsterdamse rechtbank maandag het definitieve faillissement uit. Ook Neckermann Reizen valt onder de in Hoofddorp gevestigde touroperator. Circa tienduizend reizigers worden getroffen door het bankroet. Avinci Advocaten biedt u een actueel overzicht en juridische advies bij faillissementen, insolventies en surseances van betalingen.

Mogelijkheden voor doorstart 

De rechtbank heeft Hanneke De Coninck-Smolders van het Amsterdamse Florent Advocaten tot curator benoemd. Haar pogingen om het bedrijf op enigerlei wijze overeind te houden zijn mislukt. Op iets langere termijn ziet de bewindvoerder wel mogelijkheden voor een doorstart. De komende weken voert zij overleg met een aantal partijen die interesse hebben om Thomas Cook geheel of gedeeltelijk over te nemen. De Britse toezichthouder op de financiële sector stelt een onderzoek in naar de wijze waarop EY en PWC de laatste jaren bij Thomas Cook hun taken hebben vervuld. Het onverwachte faillissement van een van ’s werelds grootste reisorganisaties leidt bij klanten, aandeelhouders en werknemers tot steeds meer verontwaardiging en woede. Terwijl tienduizenden reizigers in hotels en luchthavens hun lot afwachten, blijken de drie laatste ceo’s van het al jaren verlieslijdende concern zichzelf voor bijna dertig miljoen pond aan salarissen bonussen te hebben uitgekeerd. Voor de werknemers komt een eventuele redding hoe dan ook te laat. De circa tweehonderd medewerkers worden ontslagen.

Schade voor gedupeerde reizigers beperkt: Jaarlijks maakte bijna een half miljoen mensen een reis met Thomas Cook Nederland. De reisorganisatie opereerde ook onder de namen Escapade Voyages, All Seasons, All Air, Europa Exclusief en Neckermann. De Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) kwam vorige week al in actie om de schade voor gedupeerden te beperken. Om te waarborgen dat zij hun vakantie konden afmaken, werden alle accomodaties waar Nederlanders verbleven opgebeld met de boodschap dat zij zich over de betaling geen zorgen hoefden te maken. Mensen die op het punt stonden te vertrekken werden zoveel mogelijk omgeboekt naar andere reisorganisaties. Waar nodig werden betalingen gerestitueerd.

Wat kunt u doen als uw faillissement is aangevraagd door een ander?

Als u uw rekeningen onbetaald laat, kan het ook gebeuren dat het faillissement van u of uw onderneming wordt aangevraagd door uw schuldeiser(s).

Indien u niet op de zitting verschijnt, dan zal de rechtbank – na summier onderzoek – overgaan tot het uitspreken van het faillissement. Indien u het faillissement van uzelf of uw onderneming wenst te voorkomen, is het dus van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in de arm te nemen.

Uw advocaat kan beoordelen of er aan de voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement is voldaan. Daarnaast kan uw advocaat bij faillissement proberen te bewerkstelligen dat de behandeling van het faillissementsverzoek wordt uitgesteld of het faillissementsverzoek wordt ingetrokken.

Aanvechten uitgesproken faillissement

Indien het faillissement van u of uw onderneming is uitgesproken en u bent het daar niet mee eens, dan is het mogelijk om verzet of hoger beroep aan te tekenen.

Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat aanhangig te worden gemaakt door tijdige indiening van een verzoekschrift. Bijstand van een advocaat is niet alleen verplicht, maar ook handig. De termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen zijn namelijk kort.

Indien u op de faillissementszitting bent verschenen, kunt u gedurende 8 dagen na de uitspraak van het faillissement hoger beroep tegen het vonnis aantekenen bij het gerechtshof. Indien u niet bent verschenen op de zitting kunt u gedurende 14 dagen in verzet bij de rechtbank (of gedurende één maand, indien u zich op het moment dat het faillissement werd uitgesproken buiten Nederland bevond).

Of het mogelijk en zinvol is het faillissement aan te vechten, hangt af van meerdere factoren. Wij kunnen u hierin adviseren.

Insolventie recht is een specialisatie die we goed beheersen. Ondernemers in Rotterdam en omstreken kloppen vaak bij ons aan voor advies als ze te maken krijgen met dreigend faillissement, inkrimpen of afstoten van activiteiten. Wij denken mee in het belang van de ondernemer.

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming. Avinci Advocaten heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

 

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Avinci Advocaten ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Avinci Advocaten, omdat ondernemen niet altijd over rozen gaat, staan wij u bij.

 We got your back! 

  • Avinci Advocaten – wij lossen juridische problemen op en zijn gevestigd in de Oude Haven, op de Maasboulevard in Rotterdam.
  • Adres: Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • info@avinci.nl
  • 010 4777755
  • Routebeschrijving