Correcties complexwaarde en intuïties taxateur

Correcties complexwaarde en intuïties taxateur

24 april 2019

Correcties complexwaarde en intuïties taxateur

Deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland geeft een mooi inkijkje in veelvoorkomende discussies bij onteigening. De uitspraak bevat leerzame overwegingen over onder meer correcties op de complexwaarde en de (waarde van) intuïties van taxateurs.

De gemeente Harderwijk wil een nieuw woongebied realiseren. Zij stelt hiervoor in 2010 het bestemmingsplan ‘Hoge Varen’ vast. In het plangebied worden 40 dure vrije sector woningen herbestemd naar circa 90 overwegend goedkopere woningen. Voor de uitvoering van het bestemmingsplan is het nodig twee percelen van verschillende eigenaren te onteigenen.

Waarde van het onteigende

Bij bepaling van de waarde van de percelen is in dit geval van belang na te gaan of sprake is van een ‘complex’ in de zin van de Onteigeningswet (hierna: “Ow”). Indien daarvan sprake is, dan wordt elke m2 van het perceel met eenzelfde prijs gewaardeerd, ook wel ‘egalisatie’ genoemd. De ratio is dat partijen niet worden beloond respectievelijk gedupeerd vanwege het feit dat binnen het complex het ene perceel toevallig een andere, meer of minder waardevolle, bestemming heeft dan het andere.

In deze zaak is het plangebied voor het nieuwe woongebied aangemerkt als complex. Omdat in het gebied 90 woningen worden gebouwd met de bijbehorende infrastructuur en openbaar groen, is sprake van een geografische en functionele samenhang tussen de percelen die onderdeel uitmaken van het plangebied. Deze ontwikkeling wordt bovendien als één geheel in exploitatie gebracht, en er is dus ook sprake van financiële samenhang.

De volledige uitspraak is te vinden via deze link: ECLI:NL:RBGEL:2019:1476

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Bron: recht.nl en Hollla. nlCorrecties complexwaarde en intuïties taxateur