Contractuele bevoegdheid tot terugkoop van perceel met bouwverplichting

Contractuele bevoegdheid tot terugkoop van perceel met bouwverplichting

11 juni 2019

Contractuele bevoegdheid tot terugkoop van perceel met bouwverplichting

 

Als een gemeente een koopovereenkomst aangaat met betrekking tot een perceel waarop een bouwverplichting rust, dan is het raadzaam om een terugkoopverplichting op te nemen. Daarnaast laat dit arrest zien dat in het geval een partij (in casu de gemeente) bereid is om mee te werken aan de oplossing van een conflict, het kennelijk van belang is om aan de wederpartij mede te delen dat dit niet betekent dat de rechten en plichten uit de koopovereenkomst worden gewijzigd.

De gemeente Someren wilde gebruikmaken van haar contractuele bevoegdheid tot terugkoop van het perceel van een koper. De koper stelde zich echter op het standpunt dat de gemeente een onrechtmatige daad pleegt door het terugkooprecht in te roepen, omdat het terugkooprecht door afstand van recht dan wel door rechtsverwerking tenietgegaan zou zijn.

Vanaf het jaar 2000 heeft de vereniging voorbereidingen getroffen voor de bouw van een mestvergistingsinstallatie (hierna: de installatie) in [vestigingsplaats] . Omstreeks 2008 heeft [appellante] de feitelijke en financiële realisatie van de installatie overgenomen van de vereniging. [appellante] is een dochteronderneming van [holding] Holding B.V en maakt deel uit van groep.

De uitspraak

Het hof draagt [appellante] op te bewijzen dat de heer [medewerker van appellante] ( [appellante] ) in mei 2013 met de heer [ambtenaar van de gemeente] (gemeente) telefonisch heeft gesproken en hem daarbij heeft geïnformeerd over de status van het project, de onderhandelingen met [technology] en de gesprekken met de tweede overnamekandidaat [nieuwe kandidaat] ; bepaalt, voor het geval [appellante] bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. J.P. de Haan als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te ‘s-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum; verwijst de zaak naar de rol van 9 januari 2018 voor opgave van het aantal getuigen en van de verhinderdata van partijen zelf, hun advocaten en de getuige(n) in de periode van 4 tot 12 weken na de datum van dit arrest; bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen;bepaalt dat de advocaat van [appellante] tenminste zeven dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de civiele griffie;houdt iedere verdere beslissing aan.

In het geval u als gemeente een koopovereenkomst aangaat met betrekking tot een perceel waarop een bouwverplichting rust, dan is het raadzaam om een terugkoopverplichting op te nemen omdat het voor kan komen dat er een tekort bestaat aan bedrijventerreinen. Heeft u vragen over het opstellen van een koopovereenkomst of over de uitleg daarvan, neemt u dan contact op met een van onze deskundigen op het gebied van overheidsrecht. Avinci Advocaten heeft ook een tak consultancy voor lagere en hogere overheidsinstellingen, semi publieke rechterlijke instellingen. De focus ligt daarbij veelal op arbeidsverhoudingen bij de overheid, hervormingen van de publieke sector, contracten en hervormingen waarbij wij een kritisch en analytisch overzicht bieden op juridisch en rechterlijk niveau.

Salva Mehtash 98

Advocaat Arthur Hansen adviseert klanten als Senior Legal Business Consultant. In overleg met de klant verricht hij legal checks op diverse contracten en is gespecialiseerd in fusies en overnames.  Door onze efficiënte juridische toepassingen wordt de transactiepraktijk echt accurater en economische. Tevens contract management, arbeidsrecht en corporate housekeeping vallen onder de specialiteiten van Avinci Advocaten.  Arthur Hansen ontvangt u graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend alle zaken doornemen.
English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.

CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@avinci.nl
  •                www.avinci.nl

VOLG ONS:
Twitter       Facebook      Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken.
Consulting, Consultancy,Transactiemanagement, legal consultancy

#Overheidsrecht. Mocht gemeente gebruik maken van contractuele bevoegdheid tot terugkoop van een perceel? #Bewijswaardering.

Contractuele bevoegdheid tot terugkoop van perceel met bouwverplichting, bron: recht.nl en Schenkeladvocaten