Contractueel verruimde verrekeningsbevoegdheid blijft gelden in faillissement

Contractueel verruimde verrekeningsbevoegdheid blijft gelden in faillissement

15 november 2019

Rotterdams advocatenkantoor voor bedrijven en particulierenPartijen kunnen in afwijking van artikel 6:127 BW overeenkomen dat ook verrekening kan plaatsvinden van vorderingen en schulden waarvan zij niet over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Een dergelijke afspraak blijft gelden indien een van hen failliet wordt verklaard. Partijen kunnen evenwel niet contractueel afwijken van de regel dat verrekening alleen mogelijk is indien schuld en vordering voor de faillietverklaring zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen die voor de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht (artikel 53 lid 1 Fw, fixatiebeginsel). Contractueel verruimde verrekeningsbevoegdheid blijft gelden in faillissement

Lees de uitspraak hier op Rechtspraak.nl 

In de afgelopen zes maanden gingen 1.829 bedrijven failliet. ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen, exclusief eenmanszaken, in 2019 met 10 procent zal toenemen. Die stijging hangt samen met een vertraging van de economische groei.Voor dit jaar verwachten economen van de bank dat de economie met 1,4 procent groeit, bijna een halvering ten opzichte van 2018. Deze vertraging gaan bedrijven voelen, aldus ABN AMRO.  Avinci Advocaten biedt u een actueel overzicht en juridische advies bij faillissementen, insolventies en surseances van betalingen.

Aanvechten uitgesproken faillissement

Indien het faillissement van u of uw onderneming is uitgesproken en u bent het daar niet mee eens, dan is het mogelijk om verzet of hoger beroep aan te tekenen.

Zowel het verzet als het hoger beroep dienen door een advocaat aanhangig te worden gemaakt door tijdige indiening van een verzoekschrift. Bijstand van een advocaat is niet alleen verplicht, maar ook handig. De termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen zijn namelijk kort.

Indien u op de faillissementszitting bent verschenen, kunt u gedurende 8 dagen na de uitspraak van het faillissement hoger beroep tegen het vonnis aantekenen bij het gerechtshof. Indien u niet bent verschenen op de zitting kunt u gedurende 14 dagen in verzet bij de rechtbank (of gedurende één maand, indien u zich op het moment dat het faillissement werd uitgesproken buiten Nederland bevond).

Of het mogelijk en zinvol is het faillissement aan te vechten, hangt af van meerdere factoren. Wij kunnen u hierin adviseren.

Insolventie recht is een specialisatie die we goed beheersen. Ondernemers in Rotterdam en omstreken kloppen vaak bij ons aan voor advies als ze te maken krijgen met dreigend faillissement, inkrimpen of afstoten van activiteiten. Wij denken mee in het belang van de ondernemer.

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming. Avinci Advocaten heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

 

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Avinci Advocaten ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Avinci Advocaten, omdat ondernemen niet altijd over rozen gaat, staan wij u bij.

 We’ve got your back! 

Neem contact op 010-4777755

 

  • Avinci Advocaten – wij lossen juridische problemen op en zijn gevestigd in de Oude Haven, op de Maasboulevard in Rotterdam.
  • Adres: Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • info@avinci.nl
  • 010 4777755
  • Routebeschrijving

 

Contractueel verruimde verrekeningsbevoegdheid blijft gelden in faillissement