Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig!

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig!

17 mei 2019

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht en deelt de meest opmerkelijke zaken die we in onze jurisprudentie tegen komen met u. In onderstaande zaak  vordert de werkgever maar liefst 400.000 euro aan boetes bij zijn ex-werknemer wegens overtreding van het concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft echter onvoldoende gemotiveerd waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het concurrentiebeding is niet geldig, aldus Rechtbank Midden-Nederland. 

Wat was er aan de hand? De werknemer is op 9 januari 2017 voor de duur van negen maanden in dienst getreden van de werkgever in de functie van salesmanager. In zijn arbeidsovereenkomst staat een concurrentiebeding. 

Volgens de toelichting bij het beding heeft werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen die het opnemen van het non-concurrentie- en relatiebeding noodzakelijk maken.De werkgever heeft het dienstverband met de werknemer niet voortgezet vanwege bedrijfseconomische redenen. Het dienstverband is op 8 oktober 2017 van rechtswege geëindigd. 

In dienst bij concurrent

De werknemer is op 5 januari 2018 in dienst getreden bij een ander bedrijf. Dit is een directe concurrent van de oud-werkgever. 

De werkgever heeft zodra deze op de hoogte was van dit nieuwe dienstverband contact opgenomen met de werknemer en zijn nieuwe werkgever om hen daarop te wijzen. Ook heeft de werkgever de werknemer gesommeerd zijn werkzaamheden per direct te staken en een boete van 95.000 euro aan de oud-werkgever te betalen. 

Kort geding

De werknemer is vervolgens een kort geding gestart waarin hij schorsing van het concurrentie- en relatiebeding heeft gevorderd.

De rechter heeft op 20 maart 2018 uitspraak gedaan en het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding met ingang van zes maanden na het einde van het dienstverband – met ingang van 9 april 2018 – geschorst tot de beslissing in de bodemprocedure. De vordering van de oud-werkgever is in die procedure deels toegewezen: de werknemer moet de arbeidsovereenkomst nakomen tot 9 april 2018.    

De nieuwe werkgever heeft naar aanleiding van de uitspraak de werknemer tot 9 april 2018 op non-actief gesteld. 

Volgens de oud-werkgever heeft de werknemer het concurrentiebeding dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen in ieder geval tot 20 maart 2018 aantoonbaar overtreden. Daarmee is hij volgens het bedrijf een bedrag aan 400.000 euro aan boetes schuldig aan de oud-werkgever.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat deze werkgever niet heeft voldaan aan de motiveringsplicht die geldt als er een concurrentiebeding wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is dus een ander oordeel dan dat van de kortgedingrechter. De kantonrechter heeft daarbij de volgende overwegingen. 

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het uitgangspunt dat een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is, omdat een werknemer anders ‘dubbel nadeel’ ondervindt. 

Er is een uitzondering op deze hoofdregel: als uit de bij het beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze afweging moet voor de werknemer bij het aangaan van het dienstverband duidelijk zijn.  

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland, 6 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:415 Voorgaande zaak is behandeld op de site recht.nl en salaris.net. (bron)

Veel klanten kloppen bij ons aan om hun concurrentiebeding te toetsen of op te stellen om dergelijke procedures te voorkomen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld door in dienst te treden bij een concurrent. Er zijn vele varianten die goed overwogen dienen te worden en waar Avinci Advocaten bij kan helpen. Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Wij vinden het belangrijk dat alles van te voren goed geregeld is zodat u weet waar u aan toe bent. En wordt het concurrentiebeding overschreden? Aarzel dan niet en neem contact op!

Voor contact:

 

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig!