Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming

Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming

18 januari 2020

Bij welke rechter kun je in Europa terecht bij een grensoverschrijdend geschil binnen een onderneming? Conform artikel 24 EEX is de rechter van de plaats van vestiging van de onderneming exclusief bevoegd. Toch blijkt dat antwoord in de praktijk niet altijd evident te zijn, aangezien de verhoudingen binnen een onderneming niet altijd hetzelfde worden geduid. Dit blijkt ook weer uit de zaak E.ON Czech/Dedouch.

Prejudiciële beslissing, Internationale rechtsmacht, Exclusieve bevoegdheid gerechten in lidstaat waar vennootschap is gevestigd in geval van toetsing geldigheid besluit van orgaan vennootschap, Toetsing van billijkheid vergoeding bij gedwongen overdracht van aandelen valt onder werkingssfeer van exclusieve bevoegdheidsregel, Dat deze billijkheidstoetsing niet kan leiden tot nietigheid van onderliggende besluit ava doet hieraan niet af.

Ondernemingsrecht 2018/98
Besluit van de algemene vergadering van een vennootschap waarbij de gedwongen overdracht van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders van die vennootschap aan de meerderheidsaandeelhouder van diezelfde vennootschap gelast en het bedrag van de vergoeding die door deze meerderheidsaandeelhouder aan hen moet worden betaald, wordt vastgesteld.

Internationale handel en overname
Naast actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, verdiepen wij ons uitvoerig in een aantal specifieke marktsectoren waarin onze zakelijke cliënten actief zijn. Wij zijn nieuwsgierig en gedreven en onze advocaten hebben in deze sectoren kennis en ervaring opgebouwd. Wij kennen de sectoren door de werkzaamheden die wij daarvoor verrichten.

Multidisciplinair team
Wanneer uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, betrekken wij collega’s uit andere relevante vakgebieden en stellen wij een multidisciplinair team samen. Denk daarbij aan fusies en overnames of herstructeringen. De multidisciplinaire teams combineren verschillende juridische specialisaties met kennis van de markt van specifieke groepen cliënten of op een sector in de markt. Zo bent u dus altijd verzekerd van doeltreffende, snelle en kostenefficiënte dienstverlening.

Consulting
Advocaat Arthur Hansen adviseert klanten als Senior Legal Business Consultant. In overleg met de klant verricht hij legal checks op diverse contracten en is gespecialiseerd in fusies en overnames. Door onze efficiënte juridische toepassingen wordt de transactiepraktijk echt accurater en economische. Tevens contract management, arbeidsrecht en corporate housekeeping vallen onder de specialiteiten van Avinci Advocaten. Arthur Hansen ontvangt u graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend alle zaken doornemen.
English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.

CONTACT:

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:
Twitter Facebook Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken.
Consulting, Consultancy,Transactiemanagement, legal consultancy

Bron Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming Recht.nl