Arrest over verjaring pensioenpremies: 20 jaar

Arrest over verjaring pensioenpremies: 20 jaar

15 januari 2020

Pensioenzaak. Bedrijfstakpensioenfonds heeft recht op informatie en afdracht premie over een langere periode dan de kantonrechter toestond. Stuiting verjaring en aanvang verjaringstermijn van artikel 3:308 BW wanneer fonds niet bekend is met verplichte deelneming.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in dit arrest dat achterstallige pensioenpremies door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (bpf) over een periode van twintig jaar bij een werkgever teruggevorderd kunnen worden. Daarmee komt het hof uitdrukkelijk terug op een eerder arrest uit 2017.

Deze recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden illustreert nog eens hoe risicovol het is om als werkgever ten onrechte (al dan niet bewust) ‘buiten beeld’ van een verplicht gesteld bpf te blijven. In de tussentijd kan immers een claim met betrekking tot ‘van rechtswege’ verschuldigde pensioenpremies worden opgebouwd.

Ten onrechte niet betaalde premies kunnen dus nu tot twintig jaar terug alsnog worden gevorderd. Daarnaast kunnen boete(n), kosten en/of rente verschuldigd zijn. Ook kan er sprake zijn van (achterstallige) bijdragen aan verplicht gestelde bedrijfstak-cao-fondsen, waarop dezelfde verjaringsregels van toepassing zijn.


Kortom: een werkgever dient tijdig en zorgvuldig na te gaan of er sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstak(cao- en/of pensioen)fonds. Arthur Hansen van Avinci Advocaten heeft ruime ervaring met deze materie en kan u helpen met rechtzaken omtrent pensioenzaken.Arthur studeerde rechten in Rotterdam. Na een begin in de advocatuur stapte Arthur als bedrijfsjurist over naar een grote pensioenverzekeraar. Oude liefde roest niet, en daarom keerde hij na na enkele jaren terug in de advocatuur. Eerst in Breda en daarna in Rotterdam. Samen met Hans Bakker heeft hij het kantoor Avinci Advocaten opgericht om zich te kunnen richten op de rechtgebieden waar Avinci het grote verschil mee maakt. Arthur is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en vastgoedrecht.

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan direct contact op:

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen over vergoedingen tot het voeren van procedures.

Neem contact op  010-4777755

 We’ve got your back! 

 

  • Avinci Advocaten – wij lossen juridische problemen op en zijn gevestigd in de Oude Haven, op de Maasboulevard in Rotterdam.
  • Adres: Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • info@avinci.nl
  • 010 4777755
  • Routebeschrijving

 

Arrest over verjaring pensioenpremies: 20 jaar, bron Recht.nl, LoyensLoef