11 juli 2019

Wat gebeurd er in geval van de echtscheiding en de geldlening?

Je staat op het punt om de knoop door te hakken maar je wilt eerst duidelijk weten waar je staat. Natuurlijk eerst de kinderen, er is een huis, er zijn schulden of regelingen die getroffen moeten worden. In onze praktijk maken we veel zaken mee die goed doordacht behandeld moeten worden voor de wet en delen onderstaande case met u.

Case: Een dga was gehuwd in gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap behoorden onder meer de echtelijke woning en aandelen in twee B.V.’s waarvan de dga enig aandeelhouder en bestuurder was. In 2010 verliet de dga de echtelijke woning, waarna in 2011 partijen een echtscheidingsconvenant hebben ondertekend. Aan de vrouw waren activa toegedeeld en een klein gedeelte van de schuld. Aan de dga waren aandelen in twee B.V.’s toegedeeld. Om het mogelijk te maken dat de vrouw in de echtelijke woning kon blijven wonen, nam de dga een groot deel van de hypothecaire leningen voor zijn rekening. Deze leningen waren oorspronkelijk aangegaan voor de verwerving van de woning. Aan de vrouw was per saldo € 1.3 miljoen toegedeeld en aan de dga per saldo € 486.000. De vrouw was daarom voor ruim € 400.000 overbedeeld en bleef dit bedrag schuldig aan de man. De dga wilde de betaalde rente op de overgenomen leningen als kosten ter verwerving van aanmerkelijkbelangaandelen in aanmerking nemen.

In geschil bij Rechtbank Gelderland is welk deel van de overgenomen schulden kan worden toegerekend aan de toegedeelde aanmerkelijkbelangaandelen. De rechtbank acht aannemelijk dat de hypothecaire leningen waren aangegaan om de echtelijke woning te verwerven, dus was er geen causaal verband met de aanmerkelijkbelangaandelen. Dat causale verband kan wel zijn ontstaan door de verdeling van de huwelijksgemeenschap door de echtscheiding. Volgens de rechtbank zou de dga zijn overbedeeld als hij alleen het aanmerkelijk belang zou hebben verkregen, zonder overneming van de schulden. In dat geval zou de dga een schuld aan zijn ex-echtgenote hebben gehad. Als de dga geld zou hebben geleend bij een bank om zijn ex-echtgenote te voldoen, zou die schuld kwalificeren als schuld voor behoud van het aanmerkelijk belang. Echter niet de volledige schulden zijn toerekenbaar aan het aandelenpakket. De rechtbank komt na een rekenexercitie tot de conclusie dat van de betaalde rente van € 34.127, een deel van € 14.575 toerekenbaar is aan het aanmerkelijkbelangpakket. Zie ook: Rechtbank Gelderland 6 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2976 Wet: art. 4.12 en 4.15 Wet IB 2001

Verliefd, verloofd, getrouwd… gescheiden.

De eerste drie heeft u zelf in de hand en voor de laatste kunt u ons in de arm nemen. Scheiding is geen prettige aangelegenheid, althans niet in alle gevallen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een scheiding waarin u samen overeenkomt hoe u uit elkaar wilt. Hoe hoog wordt de alimentatie; hoe wordt de omgang met de kinderen ingevuld en hoe worden de tegoeden, de schulden en de woning verdeeld. Uiteraard staan wij u beiden met deskundig advies te zijde. De tweede mogelijkheid speelt wanneer u niet meer “on speaking terms” bent. Wij zullen namens u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen of reageren op een dergelijk verzoek. De echtscheidingsprocedure loopt dan in vol ornaat.

Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in.

Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Speciaal voor beëindiging van het huwelijk of samenlevingscontracten hebben wij een informatieve website en desk opgericht: Echtgescheiden.nl. Wij specialiseren ons in echtscheidingen voor mensen met een eigen bedrijf, ondernemers, de verdeling en uiteraard de beste omgangsregeling voor de kinderen. Lees onze blog over echtscheiden en een eigen onderneming hier. 

Meer informatie: Rechtbank Gelderland 11 februari 2019 (gepubliceerd op 1 maart 2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:520