Wanneer scheiden via rechter?

Wanneer scheiden via rechter?

19 september 2019

Of u naar de rechter moet voor uw scheiding, hangt af van de vorm van uw relatie en of uw kinderen jonger zijn dan achttien jaar.

Bij de ontbinding van een huwelijk gaat u altijd naar de rechter. Het maakt niet uit of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap hoeft u alleen naar de rechter als uw kinderen jonger dan achttien jaar zijn.
Lukt het niet om samen afspraken te maken? En levert de hulp van een  mediator niets op? Ook dan moet u naar de rechter. De rechter zal dan een beslissing moeten nemen over onderwerpen waar u samen niet uitkomt. Voor het indienen van een eenzijdig verzoek tot scheiding bij de rechtbank hebt u een advocaat nodig die in uw belang denkt.

De verdeling

Koophuis / huurhuis

Een van de lastigste zaken om rond te krijgen bij een echtscheiding is de verdeling van het huis. Vooral als het om een koopwoning gaat kunnen de gemoederen flink oplopen. Het gaat immers vaak om veel geld. Kijk verder: koop- of huurhuis!

Inboedel

Als u gaat scheiden dan zult u afspraken moeten maken over de verdeling van de inboedel. Hoe de verdeling verloopt zal in de eerste plaats afhangen van de vraag of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op grond van huwelijkse voorwaarden. Kijk verder: inboedel!

Bezittingen en schulden bij echtscheiding

Bij een echtscheiding worden de bezittingen van u en uw ex-partner verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moeten alle bezittingen eerlijk worden verdeeld (50/50). Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd ligt het anders en bepaalt de akte van huwelijkse voorwaarden de spelregels voor de verdeling. Kijk verder: bezittingen en schulden!

Huisdieren en echtscheiding

In bijna 40 procent van de huishoudens in Nederland is er een kat of hond aanwezig. Voor veel mensen is hun hond of kat een volwaardig gezinslid. Het is daarom ook best logisch dat u geen afscheid van uw huisdier wilt nemen na de scheiding. Klik hier: Huisdieren!

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Staat er een verrekenbeding in uw voorwaarden? Heeft u jaarlijks alles met uw partner verrekend?

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden heeft u voor of tijdens het huwelijk afgesproken wat van wie is. De ander kan hier bij een scheiding geen aanspraak op maken. Er zijn verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden en afhankelijk daarvan kan uw advocaat bepalen hoe alles verdeeld moet worden. Het kan zijn dat u helemaal geen bezittingen samen heeft, maar meestal zijn toch een aantal bezittingen gemeenschappelijk.
Bent u niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd, ga dan naar de pagina over gemeenschap van goederen.

Verdeling huis

Als u woont in een koophuis dat geregistreerd staat op naam van één van beide partners hoeft het huis niet verdeeld te worden. Het is dan van de partner op wiens naam het huis staat. Als het huis op beide namen is geregistreerd moet het huis wel verdeeld worden, net zoals bij de gemeenschap van goederen.

Verdeling schulden

Over het algemeen geldt bij huwelijkse voorwaarden dat ieder de schulden behoudt die op zijn of haar naam staan. Wanneer de schulden zijn gemaakt maakt niet uit. Het kan natuurlijk zijn dat u gezamenlijk een schuld bent aangegaan, bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Deze schuld moet eerlijk worden verdeeld over beide partners.

Verdeling inboedel

Vaak is er bij de huwelijkse voorwaarden een lijst gevoegd met spullen die elke partner inbrengt in het huwelijk. Bij een scheiding houdt u beiden de spullen die daar op staan. Vaak is echter zo dat spullen kapot zijn gegaan of verouderd en dat u samen nieuwe spullen heeft gekocht. Deze spullen moeten eerlijk worden verdeeld.

Verdeling verzekeringen

Ook voor de verzekeringen geldt dat alles wat slechts op naam van één partner staat bij deze partner blijft. Maar ook hier is het heel goed mogelijk dat u verzekeringen op beide namen heeft afgesloten. Verzekeringen die een zekere waarde vertegenwoordigen, zoals een levensverzekering, beleggingsverzekering of lijfrente en die op beide namen zijn afgesloten moeten worden verdeeld.

Verrekenen

In de meeste huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Verrekenen werkt heel anders dan verdelen en is soms een lastige materie. In het verrekenbeding staat dat u aan het einde van ieder kalenderjaar met elkaar moet verrekenen wat u verdiend heeft, zodat ieder een gelijk deel van de inkomsten over houdt. Probleem is dat de meeste partners die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd niet jaarlijks met elkaar verrekenen. Dat leidt dan achteraf tot discussies en problemen. Is verrekening een issue, raadpleeg dan altijd een gespecialiseerde advocaat. Dat kan u veel geld opleveren c.q. besparen!
Avinci Advocaten heeft een speciale afdeling voor echtscheidingen: leest u alles eens rustig na op: www.echtgescheiden.nl