Ziekte veinzen loont niet!

Ziekte veinzen loont niet!

18 mei 2019

In onze jurisprudentie lazen we een interessante zaak waaruit blijkt dat ziekte veinzen niet loont. In onze praktijk ondervinden we veel miscommunicatie tussen werkgever en werknemer waardoor de gang van zaken niet volgens behoren verloopt, terwijl dat zo belangrijk is in een rechtszaak. Het dienstverband kon niet in stand behouden worden wegens de breuk in vertrouwen, echter de werkgever had de werknemer niet op staande voet mogen ontslaan zodat de werknemer nog ruim een half jaar salaris meekreeg plus een transitievergoeding. Wat was hier aan de hand?

Als je zegt dat je ernstig ziek bent terwijl er niet zoveel aan je mankeert, mag je dan op staande voet worden ontslagen als je toneelspel uitkomt? Uit een zaak bij de kantonrechter in Rotterdam blijkt van niet.

Een tramconducteur van de RET had zich, nadat hij een aantal officiële waarschuwingen had gekregen omdat hij zich niet aan afspraken hield, ziek gemeld.

Volgens zijn vrouw was hij bijna nergens toe in staat, had hij overal hulp bij nodig en kon hij bijvoorbeeld niet autorijden. Bij de bedrijfsarts staarde de man apathisch voor zich uit en zei hij niets. De man zou traumaklachten hebben vanwege een paar incidenten op de tram en volledig arbeidsongeschikt zijn.

Een voormalige collega kwam de man echter pratend, lachend en normaal lopend tegen op de markt. Werkgever Securitas schakelde een onderzoeksbureau in, die de man observeerde. Hij bleek gewoon te lopen, praten en auto te rijden. Dat terwijl hij bij bezoeken aan de bedrijfsarts vrijwel niet communiceerde, en door zijn vrouw liet vertellen dat hij nergens toe in staat was.

Met de observaties van het onderzoeksbureau in de hand ontsloeg Securitas de man op staande voet.

’Er bestaat geen grotere discrepantie tussen aan de ene kant het gedrag dat jij laat zien bij de bedrijfsarts en bij Securitas en waarover jij (middels jouw vrouw) vertelt en aan de andere kant het gedrag dat blijkt uit het onderzoek. Hieruit blijkt namelijk dat jij ons niet de waarheid hebt aangegeven over je werkelijke mogelijkheden en je beperkingen hebt voorgedaan die je niet hebt. Kortom je hebt ons bedrogen en wij zijn het vertrouwen in jou hierdoor volledig verloren. Jouw oneerlijk handelen vormt voor ons een reden om het dienstverband niet in stand te kunnen houden.’

Daar ging de man niet mee akkoord. Hij wilde dat het ontslag zou worden vernietigd en eiste ruim €40.000 van zijn voormalige werkgever.

De rechter geeft de man deels gelijk. Securitas had de tramconducteur toen de onderzoeksresultaten binnenkwamen, niet op staande voet mogen ontslaan. De juiste stap was geweest om nog een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Die had dan kunnen oordelen of de man echt tot niets in staat was, zoals hij beweerde, of gewoon alles kon, zoals het uit de observaties leek te zijn. Daarna had Securitas kunnen overgaan tot een loonstop en een verzoek tot ontbinding van het arbeidscontract kunnen indienen bij de kantonrechter.

De kantonrechter vindt nu dat de arbeidsrelatie tussen de man en Securitas dusdanig is verstoord, dat het arbeidscontract kan worden ontbonden. Dat gebeurt echter pas per 1 juni 2019. Het ontslag op staande voet vond echter in eind oktober 2018 plaats. De man heeft nog recht op salaris – €1595,44 bruto per 4 weken – en vakantiegeld over de tussenliggende periode.

De man heeft ook recht op een transitievergoeding van €6105,24 bruto. Hij krijgt dus zo’n €20.000 van zijn voormalige werkgever. Wel moet hij, net als Securitas, zijn eigen proceskosten betalen.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Bron: Nu.nl, Telegraaf,nl, Recht.nl Ziekte veinzen loont niet!