Voorkomen belastingheffing op verkoop bedrijfspand

Voorkomen belastingheffing op verkoop bedrijfspand

4 juni 2019

Voorkomen belastingheffing op verkoop bedrijfspand

Als u een pand verkoopt, moet u over de boekwinst afrekenen met de Belastingdienst. U kunt de heffing voorkomen door toepassing van de zogenaamde herinvesteringsreserve (HIR), maar nu ook door toepassing van de ruilarresten (Hoge Raad oktober 2010).

Herinvesteringsreserve

Fiscaal gebruikt u dan de boekwinst die u bij verkoop maakt om een nieuw bedrijfspand te kopen, de boekwinst brengt u dan in mindering op de aankoopwaarde van het nieuwe pand. Aan de herinvesteringseserve zitten voorwaarden, deze zijn:

  1. Bedrijfsmiddel: u moet investeren in een bedrijfsmiddel (en niet in bijvoorbeeld voorraad).
  2. Voornemen: er moet een voornemen zijn, maak hiervoor een plan en een bestuursbesluit.
  3. Functie: het bedrijfsmiddel moet economisch als functioneel dezelfde functie vervullen.
  4. Termijn: binnen 3 jaar nadat het huidige bedrijfsmiddel is verkocht.

Ruilarresten

Vroeger zag men in de fiscale praktijk diverse uitspraken over de ruilarresten. Door de invoering van de herinvesteringsreserve zie je de ruilarresten minder vaak voorbijkomen. De voorwaarden voor de ruilarresten lijken op de herinvesteringsreserve, edoch deze zijn niet gelijk. Het verschil is met name gelegen in de functie (ad 3 hierboven). Bij toepassing van de ruilarresten hoeft de functie van de nieuwe investering niet gelijk te zijn. Op het moment van verkoop moet er wel een strak en concreet plan zijn voor de nieuwe investering. De ruilarresten kunnen dus ook worden toegepast bij het investeren van een boekwinst in beleggingen of voorraden.

Een ander geval leest u op deze pagina:

Getaxeerde waarde winkelpand niet maatgevend:

Getaxeerde waarde winkelpand niet maatgevend

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.
Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Avinci Rotterdam
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 4777 755
info@avinci.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09:00 – 18:00

 

Voorkomen belastingheffing op verkoop bedrijfspand bron: recht.nl, taxence, fiscaal juristen