Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2018

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2018

1 mei 2019

Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2018

Sinds de inwerkingtreding van de AVG eind mei 2018 neemt de AP elke privacyklacht in behandeling; ruim 11.000 in het verslagjaar. Zeventien handhavingstrajecten werden gestart. Daarnaast heeft de AP over diverse onderwerpen uit de AVG uitleg gegeven, zoals wifitrackingdirect marketing en grootschalige gegevensverwerkingen in de zorg. De AP adviseerde de overheid in 2018 ongeveer 80 keer—zowel gevraagd als ongevraagd—over de nieuwe wet- en regelgeving.

Lees hier het complete Jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens 2018

Goed juridisch inzicht is noodzakelijk. Laat u adviseren over elektronisch handelsrecht (e-commerce) of in geval van contracten opstellen, onderhandelen en privacy recht. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee.