Inzagerecht in medisch dossier van overleden patiënt

Inzagerecht in medisch dossier van overleden patiënt

7 juni 2019

Inzagerecht in medisch dossier van overleden patiënt

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de informatieplicht van hulpverleners in de zorg verduidelijkt door de informatie die aan patiënten moet worden verstrekt vast te stellen. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd en wordt een regeling getroffen om nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers inzage te verlenen in het medisch dossier van overleden patiënten.

 

Dit voorstel verduidelijkt de informatieplicht van de hulpverlener in de zorg teneinde het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener te bevorderen. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd en wordt een regeling getroffen om nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers inzage te verlenen in het medisch dossier van overleden patiënten.

Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel behelst de volgende wijzigingen:

 • 1.
  Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden
 • 2.
  De bewaarregeling wordt geactualiseerd : – voorgesteld wordt de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig jaar te verlengen; – het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt gewijzigd.
 • 3.
  Er wordt een regeling opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten
 • 4.
  Relevante onderdelen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten worden in lijn gebracht met dit wetsvoorstel.

Avinci Advocaten begeleiden veel zaken in de gezondheidszorg. Wilt u weten waar u aan toe bent? Wij begeleiden zowel patient als behandelend arts.

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een overeenkomst tot het begeleiden van en het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

bron: Medischcontact.nl en Tuchtrecht.nl, eerstekamer)

Inzagerecht in medisch dossier van overleden patiënt