Een zero-tolerance beleid in geval van frauderende en stelende werknemers is cruciaal 

Een zero-tolerance beleid in geval van frauderende en stelende werknemers is cruciaal 

1 juni 2019

Een zero-tolerance beleid in geval van frauderende en stelende werknemers is cruciaal

Van het meenemen van een reep chocolade tot een greep uit de kas. Wat maakt dat in de ene zaak een ontslag op staande voet in stand wordt gelaten en in een andere zaak niet? De kantonrechter benadrukt in deze uitspraak nog maar eens het belang van een zero-tolerance beleid.

Werkneemster werkt aan de kassa van een bouwmarkt. Zij scant haar eigen voordeelkaart als klanten geen voordeelkaart aanbieden en zij eigent zich zo voordeelcoupons toe. Met de voordeelcoupons koopt zij met korting producten van de bouwmarkt. Werkgever ontslaat haar op staande voet wegens diefstal/fraude. Het verzoek van werkneemster tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Wat maakt dat in de ene zaak een ontslag op staande voet in stand wordt gelaten en in een andere zaak niet? De kantonrechter Limburg heeft in een recente uitspraak het belang van een zero-tolerance beleid nog maar eens benadrukt.

Feiten

Werkneemster was sinds 2013 in dienst bij een franchiseneemster die (onder meer) een vijftal bouwmarkten exploiteert. Haar werkzaamheden bestonden met name uit kassawerkzaamheden in één van de bouwmarkten.

Werkgever biedt aan de klanten van de bouwmarkten een voordeelpas aan. Door het scannen van de voordeelpas na iedere aankoop, ontvangen klanten een kortingscoupon. De werknemers krijgen zelf ook een voordeelpas.

Werkgever voert een zero-tolerance beleid: bij diefstal of fraude volgt onherroepelijk ontslag op staande voet. Het beleid is opgenomen in het huishoudelijk reglement:

“Onder fraude verstaan wij “het doelbewust benadelen” van [Werkgever] om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden. Bij diefstal en/of fraude door de werknemer volgt onherroepelijk ontslag op staande voet.”

Een zero-tolerance beleid zal voor een rechter veelal een doorslaggevende factor zijn om een ontslag op staande voet in stand te houden. Ook als het financiële belang klein is. Heeft u vragen over het opstellen van een reglement voor een zero-tolerance beleid, andere arbeidsrechtelijke vragen, of wilt u zeker zijn dat alles in uw voorwaarden staat, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Arthur Hansen of Petra Ellenbroek.

Wel is bij een zero-tolerance beleid belangrijk dat een werkgever:

  • in een reglement of handboek duidelijk maakt wat wél en wat niet is toegestaan;
  • in de praktijk ook daadwerkelijk een zero-tolerance beleid voert: iedere strijdige handeling wordt direct gesanctioneerd met een ontslag op staande voet;
  • het beleid schriftelijk aan iedere individuele werknemer kenbaar heeft gemaakt.
  • Een goed dossier bijhoudt over de werknemer

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

 

Bron: Een zero-tolerance beleid in geval van frauderende en stelende werknemers is cruciaal Recht,nl, Banning,