De elektronische handtekening bij overeenkomsten: wat zijn de risico’s?

De elektronische handtekening bij overeenkomsten: wat zijn de risico’s?

13 augustus 2019

Ieder bedrijf dat overweegt om met elektronische handtekeningen te gaan werken, zal een risico-afweging moeten maken: hoe hoger het gewenste niveau van zekerheid, hoe moeilijker en kostbaarder de geschikte variant van elektronische ondertekening van contracten zal zijn. De elektronische handtekening bij overeenkomsten. 

Elektronisch contracteren wordt steeds meer de norm. Daarbij is het mogelijk om van elektronische handtekeningen gebruik te maken, die de authenticiteit van de overeenkomst en de identiteit van de contractpartijen met een grote of minder grote mate van zekerheid vastleggen. De verschillen in complexiteit en kosten van de diverse varianten van elektronische handtekeningen zijn groot. Hoe moet een bedrijf kiezen welke variant het voor zijn contracten nodig heeft? Dit is een vraag van risicomanagement.

In de praktijk zien wij nog weinig geschillen over de rechtsgeldigheid/bewijskracht van elektronische handtekeningen. Geschillen over overeenkomsten betreffen met name de uitleg: wat hebben partijen bedoeld bij het sluiten van de overeenkomst en wat mochten zij van elkaar verwachten bij de uitvoering van de overeenkomst? De mogelijkheid van een elektronische handtekening is echter nog niet zo lang geleden wettelijk vastgelegd en haar betrouwbaarheid zal zich in de praktijk nog moeten uitkristalliseren.

Drie varianten van elektronische handtekeningen

De basis voor de elektronische handtekening ligt in Europese wetgeving: de Verordening 910/2014 (de “EIDAS-Verordening”).[1] Artikel 3 van deze Verordening definieert de elektronische handtekening als:

gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen

en noemt drie varianten van elektronische handtekeningen:

(1)        de “elektronische handtekening“: gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen;

(2)       de “geavanceerde elektronische handtekening“: een elektronische handtekening die voldoet aan de eisen in artikel 26; en

(3)       de “gekwalificeerde elektronische handtekening“: een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Nader uitgewerkt houden deze drie varianten het volgende in.

Ad (1) de elektronische handtekening

De ‘gewone’ elektronische handtekening is de digitale ‘natte’ handtekening, bijvoorbeeld een ingescande handtekening.[2] De betrouwbaarheid is twijfelachtig, omdat een dergelijke digitale handtekening eenvoudig te vervalsen is, bijvoorbeeld door haar te kopiëren en onder een ander document te plaatsen.[3]

Ad (2) de geavanceerde elektronische handtekening

De geavanceerde elektronische handtekening is met meer waarborgen omkleed. Wiskundige technieken worden hierbij ingezet om een unieke code aan een bepaald bericht te koppelen.[4]

Ingevolge artikel 26 van de EIDAS-Verordening moet de geavanceerde elektronische handtekening voldoen aan de volgende eisen:

a)         zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

b)         zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

c)         zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken; en

d)        zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Lees hier meer over dit onderwerp: https://www.avinci.nl/nieuws/ontkenning-kan-voldoende-zijn-om-handtekening-te-betwisten/

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem snel contact op met Arthur Hansen, hij helpt u verder.

Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755

Bron: Recht.nl birdbuzz