De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers!

De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers!

10 januari 2019

De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2019 hebben wij voor u op een rijtje gezet. U kunt snel en eenvoudig scannen wat er voor u belangrijk is, indien u meer wilt weten, kunt u eenvoudig doorklikken naar desbetreffende pagina ism diverse media.

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt hier een informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen.

Lees meer over de wetswijziging:
Informatieplicht energiebesparing

Check of jouw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht:
De Wetchecker energiebesparing

Laag btw-tarief gaat van 6% naar 9%
Heb jij een bedrijf in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of als schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag jij factureren tegen het lage btw-tarief. Dit was tot nu toe nog 6%. Maar vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Bereid je daarom alvast goed voor.

Lees meer over de wetswijziging:
Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven
Het kabinet wil het belastingstelsel makkelijker maken. Het stelsel wordt daarom vanaf 2019 stap voor stap aangepast. Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning). Dit is een aanloop naar 2021, want dan zijn er nog maar 2 belastingschijven in box 1.

Lees meer over de wetswijziging:
Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Minimumloon omhoog
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heb jij personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is dit wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder – bij een volledig dienstverband – vanaf 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand
€ 372,90 per week
€ 74,58 per dag
Lees meer over de wetswijziging:
minimumloon omhoog

Lees meer over:
het wettelijk minimumloon berekenen

Vergoeding voor naasten van slachtoffers bedrijfsongeval
Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent? Zoals een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf. Of loopt het slachtoffer bij zo’n ongeval ernstig en blijvend letsel op? Dan kunnen de naasten vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade. Afhankelijk van de situatie ligt deze vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro.

Lees meer over de wetswijziging:
Vergoeding voor affectieschade bij ongeval

Werknemer langer partnerverlof bij geboorte kind, pleegzorgverlof en adoptieverlof
Heb jij personeel in dienst? Dan hebben jouw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Lees meer over de wetswijziging:
Werknemer langer partnerverlof bij geboorte
Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Wetswijzigingen voor zzp’ers en starters
De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2019
De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2019

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels
Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Maak een vrijblijvende afspraak met ons – wij kunnen dan bekijken of uw bedrijf juridisch futureproof is!

Avinci Rotterdam
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 4777 755
info@avinci.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09:00 – 18:00

De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers!

Bronnen: www.ondernemersplein.nl, NieuweWetten-app, KVK