Aanspraak pensioenrechten van uw ex?

Aanspraak pensioenrechten van uw ex?

17 januari 2020

Welke regels zijn er voor pensioen bij een scheiding? Voor werknemerspensioen geldt de Wet verevening pensioen bij scheiding. Volgens deze wet hebben jullie allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Aanspraak pensioenrechten van uw ex? Wij stellen uw rechten zeker, dat is het uitgangspunt.

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, maar ook uw pensioen moet u bij een echtscheiding goed regelen. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Aanspraak ouderdomspensioenrechten partner

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Het komt hier op neer dat er wettelijk altijd aanspraak bestaat op een deel van de pensioenrechten van de ander. Regelt u niets met elkaar dan is de wet van toepassing. Een andere mogelijkheid is om over en weer geheel af te zien van elkaars pensioenrechten. Dat kan bijvoorbeeld de praktische oplossing zijn als u allebei een gelijkwaardige pensioenregeling heeft. De pensioenuitvoerder kan het te verdelen ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeren aan u en uw ex-partner. Daarvoor is nodig dat u de pensioenuitvoerder informeert over uw echtscheiding. U moet dat doen binnen twee jaar na de scheiding met een speciaal daarvoor bestemd formulier.
Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden kan uw situatie anders zijn. De mogelijkheid bestaat dat er in de huwelijkse voorwaarden iets anders bepaald is over de pensioenrechten. Bij echtscheidingen op of na 1 mei 1995 wordt het pensioen altijd verdeeld, dus ook bij koude uitsluiting, tenzij de Wet VPS expliciet niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of scheidingsconvenant. Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden en is de koude uitsluiting overeengekomen dan is het pensioen niet verdeeld.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat iemand zelf opgebouwd heeft en zo uitgebreid mogelijk heeft kunnen maken als hij of zij wilde. Het is persoonsgebonden en hoeft daarom niet verdeeld te worden. Hier kunt u dus geen aanspraak op maken als u gaat scheiden.
Pensioenen zijn altijd lastig. Er zijn veel regels waar u rekening mee moet houden. Laat u hierover goed door uw advocaat informeren!
http://www.echtgescheiden.nl/de-ex-partner/pensioen/
Als u -al dan niet gezamenlijk- heeft besloten dat uw huwelijk niet meer levensvatbaar is, dan is het zaak om na te gaan denken hoe u uw leven vorm wilt geven voor de toekomst. De belangrijkste onderwerpen waar u voor uzelf over na moet denken -en met uw partner over moet praten- zijn: partneralimentatie, de echtelijke woning, en de omgang met de kinderen (ouderschapsplan; Zorg en Contact regeling). Gezamenlijke echtscheiding.

Tijdens de echtscheiding – voorlopige voorzieningen

In deze fase spreken we uitvoerig over alle relevante onderwerpen, daaronder de verdeling van pensioenrechten, de hoogte en duur van de (kinder/partner-) alimentatie, het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, de opbouw verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen en eventueel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Voor de duur van de procedure kunnen er afspraken worden gemaakt over wie in de echtelijke woning blijft wonen, waar de kinderen voorlopig zullen wonen, over de kinderen en partneralimentatie, en al verder afspraken die nodig worden geacht. Indien hierover in goed overleg geen afspraken zijn te maken, dan kan in een voorlopige voorzieningen procedure de rechtbank worden verzocht hieromtrent een uitspraak te doen.

Kosten van de huishouding tijdens de procedure

Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld: wie betaalt de boodschappen, woonlasten, gas en ellectriciteit, verzekeringen, etcetera? Lees hier verder!
Wist u dat Avinci Advocaten een speciale desk heeft opgericht op gebied van familierecht en onverhoopte echtscheidingen? Op onze site echtscheiden.nl leggen we precies uit wat u kunt verwachten, waar u recht op heeft maar gaan we ook net iets verder in geval van internationale echtscheiding, het hebben van een eigen onderneming, martiaal beslag, pensioen, verdeling, de omgangsregeling met de kinderen, de ex-partner en hoe het leven in te richten na de echtscheiding.
Advocate Petra Ellenbroek heeft ruimschoots ervaring, werkt zeer nauwkeurig en denkt in oplossingen die het gezin zo goed mogelijk dienen.
Kijk voor meer informatie op: www.echtgescheiden.nl of maak meteen een afspraak!

Contactgegevens:

  • Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • 010 – 4777755
  • 010 – 4780909
  • info@avinci.nl