Go to Top

Marjolein Daansen

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden!

−Marjolein Daansen

Marjolein Daansen studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is privaatrechtelijk afgestudeerd met nadrukkelijke accenten op Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade. Haar afstudeerscriptie schreef zij over de verzekeringsplicht van de werkgever voor zijn werknemers welke schade lijden gedurende de uitoefening van hun werkzaamheden. Hierbij heeft zij onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de jurisprudentie alsmede rechtsvergelijkend onderzoek gedaan ten aanzien van dit onderwerp in België, Duitsland en Verenigde Staten van Amerika.

Tijdens haar studie is mr. Daansen werkzaam geweest als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Arnhem op de sectoren Handel en Familie&Jeugd. Voorts is zij als student-assistent werkzaam geweest voor het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Ook heeft zij geparticipeerd in diverse studieverenigingen waar zij diverse bestuurs- en commissiefuncties heeft vervuld. Tijdens haar studie was mr. Daansen actief binnen het Pleitgenootschap Rota Carolina en heeft zij deelgenomen aan diverse pleitwedstrijden, zoals de Nationale Pleitmarathon te Rotterdam (2008) en Maastricht (2009) alsmede de Nationale Snelpleitwedstrijden Tilburg.

Direct na haar afstuderen is mr. Daansen haar loopbaan begonnen bij een grote verzekeraar. Zij behandelde daar uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties en letselschadezaken. In 2011 maakte zij de overstap naar de advocatuur. Sinds februari 2013 is zij werkzaam bij Avinci Advocaten te Rotterdam.

Direct contact

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Uw Bericht

Specialisaties Mr. Daansen